Je bekijkt nu de Infomedics pagina

Je nota en Infomedics

Samenwerking met Infomedics
In onze praktijk geven we je graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben we het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Het doet er tevens alles aan om je gegevens maximaal te beveiligen. Uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vind je op https://www.infomedics.nl/privacy.

Website Infomedics
Op de website van Infomedics kan je veel zaken snel een eenvoudig regelen. Je hoeft geen rekening te houden met de openingstijden van de Servicedesk en je kan je zaken digitaal regelen op een tijdstip dat voor jou het beste uitkomt.

Betalingsregeling treffen
Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kan je een betalingsregeling treffen. Dit kan je eenvoudig via de website van Infomedics regelen. Klik op deze link en vul het formulier volledig in: Betalingsregeling Infomedics.

Status van je betaling controleren
Ga naar www.infomedics.nl. Je treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks bij omschrijving) in die op rekening staat en controleer of je rekening is betaald. Als dit niet het geval is kan je direct betalen via iDeal.

Overige vragen
Als je een vraag heeft, kan je het antwoord daarop meestal vinden onder Veelgestelde vragen. Anders kan je altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Contactgegevens

Telefoonnummer Servicedesk: 036 – 20 31 900.
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Infomedics neemt dit werk uit onze handen zodat we meer tijd en aandacht hebben voor je. Na de behandeling ontvang je van Infomedics de nota voor de verleende dienst of het product.

Betalingsvoorwaarden Infomedics
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle betalingen verschuldigd aan Infomedics en zijn ook door je zorgaanbieder van toepassing verklaard.

Infomedics is als enige bevoegd om de facturering te doen en deze factuur te incasseren. Op alle vorderingen die je zorgaanbieder op je heeft of zal krijgen, zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

  • Indien mogelijk mag Infomedics de factuur, of een deel van de factuur, rechtstreeks incasseren bij je zorgverzekeraar.
  • De factuur dient altijd vóór de vermelde vervaldatum volledig te worden voldaan en deze vervaldatum geldt ook als de zorgverzekeraar deze factuur volledig of deels voldoet.
  • Indien de factuur niet vóór de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de factuur is vermeld, dan ben je in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat je het uiteraard vergeten kan zijn, krijg je een herinnering waarbij je wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat je deze hebt ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke factuurbedrag.
  • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de factuur of het opzeggen van de overeenkomst tussen jou en je zorgaanbieder.

Patiënten die na het versturen van de eerste factuur en een of meerdere herinneringen nog niet hebben betaald, ontvangen een aanmaning van het Centraal Medisch Incassobureau. Op de website www.cmib.nl kan je informatie over het incassotraject vinden. Als je vragen hebt over de aanmaning of alsnog een betalingsregeling wilt afsluiten kan je bellen naar 036 - 310 08 99 (€ 0,35 per gesprek) of mailen naar  info@cmib.nl.