Je bekijkt nu de Klachtenregeling pagina

Een klacht over Podotherapie voor vitale voeten? Blijf er niet mee zitten!

Ik doe mijn uiterste best en behandel je gezondheidsklachten zo goed mogelijk. Toch kan het soms gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent. Aan het behandelen van je klacht zijn geen kosten verbonden.

Je kan op de volgende manieren je klacht uiten:

1. Het bespreekbaar maken van je klacht met de podotherapeut
Maak je klacht bespreekbaar door het kenbaar te maken bij je podotherapeut. We nemen elke klacht serieus. Door aandachtig naar je te luisteren kunnen we gezamenlijk op zoek gaan naar de beste oplossing. Vind je het moeilijk om je podotherapeut rechtstreeks te benaderen? Dan zijn er nog altijd meerdere mogelijkheden. Zo kan je overwegen iemand uit je omgeving te vragen met je mee te gaan. Ook kan je contact opnemen met Zorgbelang Nederland via de website http://www.zorgbelang-nederland.nl of telefonisch 030-2991970. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en kunnen je onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met de podotherapeut. Een andere mogelijkheid is je klacht schriftelijk of per e-mail te uiten.

2. Schriftelijk of per e-mail indienen van je klacht
Heb je een klacht over je podotherapeut (bijvoorbeeld zorgverlening of bejegening), dan kan je je klacht ook schriftelijk of per e-mail indienen. Om je klacht in behandeling te kunnen nemen is het van belang dat je het volgende vermeld:

  • Beschrijving van de klacht
  • Gewenste actie van de podotherapeut
  • Je persoonsgegevens (geslacht, voorletters, achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres)

Wat gebeurt er als je een klacht indient?

Je podotherapeut neemt zo spoedig mogelijk contact met je op, uiterlijk binnen 2 weken. We nemen elke klacht serieus en door de dialoog aan te gaan kunnen we gezamenlijk bespreken wat de beste oplossing voor je is. Indien we er onverhoopt samen toch niet uit komen, dan staat het je vrij om je geschil voor te leggen aan een onafhankelijke Geschillencommissie welke is ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici, zie https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/over/default.aspx.

Wanneer wordt een klacht beƫindigd?

De ingezette procedure van klachtbehandeling wordt beƫindigd wanneer:

  • Je na overleg instemt met de afhandeling van de klacht door de podotherapeut.
  • Je de klacht (mondeling of schriftelijk) intrekt.
  • Je hebt aangegeven het niet eens te zijn met de uitkomst van de klachtafhandeling. Vervolgens kan je overwegen om je geschil met je podotherapeut voor te leggen aan de Geschillencommissie.